joi, 14 februarie 2013

Exploatare de gaze de sist si la SALACEA ,BIHOR ?

          Se"vorbeste "la nivelul conducerii judetului ca bihorenii se agita degeaba !?!? Ca de fapt sint alegatiile unor agitatori?!?  Asteptam cu interes explicatii de la"capii"judetului ...nu de alta dar "focul"stirnit"nu este unul ...de paie ! Deocamdata ma multumesc sa fac un "copy-paste" dupa o alta hotarire guvernamentala ,nevinovata,ce are ca subiect localitatea SALACEA ! Se pare ca aici,PETROM _ul si-a declinat putirinta..."este ceva,dar noi nu putem si nici nu stim nici cum si nici ce..."?!?
       O logica de bun simt ne indeamna sa facem niste calcule de genul:"daca PETROM ,care are tehnică si now-how pt a exploata zacaminte de mare adincime,terestru si marin,de gaze si ţiţei,isi declara "impotenţa",oare nu vorbim despre gaze de sist ?
Va las si pe voi sa faceti supozitii ,eventual sa mi le si impartasiti :)
   Ps.
Un prieten zicea ca probabil vorbim de gaze de...fasole :) (sa mai zimbim,pina se poate )

"...........

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 1148 /2011
privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 19 Sălacea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII- 19 SĂLACEA, încheiat între
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale Prezentul act normativ, prin conţinutul său, are drept scop, în executarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea intrării în vigoare prin Hotărâre a Guvernului, a acordului individual de concesiune petrolieră pentru exploatare în perimetrul P VIII- 19 SĂLACEA şi supunerea acestor operaţiuni petroliere normelor şi reglementărilor instituite prin cadrul legal aplicabil.
În conformitate cu prevederile legale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, autoritatea competentă abilitată cu aplicarea prevederilor legii petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a organizat Runda a VIII-a de apel public de ofertă în vederea concesionării a 26 de perimetre de exploatare petrolieră, din care face parte şi perimetrul P VIII- 19 SĂLACEA.
În vederea valorificării optime şi creşterii factorului de recuperare a resurselor de petrol ale ţării, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a I, nr. 351 din 23 mai 2007, Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 69/07.05.2007, cuprinzând lista perimetrelor oferite pentru concesionarea operaţiunilor petroliere, în Runda a VIII-a de apel public de ofertă. Totodată, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicată lista perimetrelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 203/06/31.08.2007. Menţionăm că aceste perimetre corespund unor zăcăminte marginale de ţiţei şi gaze naturale, la concesiunea cărora foşti titulari, PETROM S.A. şi S.N.G.N. ,,ROMGAZ” S.A., au renunţat din motive economice.
Pentru perimetrul de exploatare petrolieră P VIII- 19 SĂLACEA, comisia de deschidere şi evaluare a ofertelor, constituită prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 34/2008, a declarat câştigătoare compania Blackstairs Energy Plc. cu, care s-a negociat şi semnat acordul de concesiune în data de 26 iunie 2008.
Ulterior semnării, acordul de concesiune, proiectul de Hotărâre a Guvernului şi nota de fundamentare au fost înaintate la Cancelaria Primului Ministru, pentru obţinerea aprobărilor de la ministerele de specialitate din subordinea Guvernului, conform procedurii de aprobare legală, în vigoare. Deoarece pe durata mandatului Guvernului anterior procedura de avizare nu s-a finalizat prin emiterea Hotărârii de Guvern, a fost necesar ca acordul petrolier să fie resemnat de domnul Alexandru Pătruţi, preşedintele ANRM şi implicit reluată procedura de aprobare.
1^1. În cazul actelor normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoţite de elementele de identificare ale acestora
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Schimbări preconizate
a) scurtă prezentare a scopului şi conţinutului de act normativ
b) rezolvarea completă a prezentului act normativ a) Scopul emiterii acestui act normativ îl constituie aprobarea acordului petrolier de concesiune, încheiată în baza Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv intrarea sa în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de Guvern.
Prezentul act normativ conţine un articol ale cărui dispoziţii constau în aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul în perimetrul P VIII- 19 SĂLACEA.
De asemenea, parte integrantă a proiectului de act normativ este acordul petrolier de concesiune privind exploatarea petrolului din perimetrul P VIII - 19 SĂLACEA.
Urmare a negocierilor desfăşurate au fost convenite următoarele:
• denumirea perimetrului P VIII - 19 SĂLACEA;
• perimetrul este situat în Jud. Bihor şi aparţine din punct de vedere geologic Depresiunii Panonice;
• suprafaţa perimetrului de exploatare este de 4,220 Kmp;
• programul minimal de lucrări din acord cuprinde două faze:
- faza I, obligatorie, cu durata de doi ani şi lucrări ce constau în reprocesarea datelor seismice existente, achiziţionarea de seismică 3D şi elaborarea de studii de zăcământ şi de impact asupra mediului, reparaţia capitală a unei sonde şi facilităţi de suprafaţă,
- faza a II-a, opţională, cu durata de doi ani, prevede operaţiuni petroliere, cu lucrări ce se vor efectua în funcţie de datele obţinute în faza I, obligatorie.
• durata de concesiune negociată este de 30 ani contractuali, cu posibilitatea de prelungire, pe perioade succesive, până la epuizarea rezervelor de petrol, în limita unei durate maxime de 45 de ani a prezentului acord;
• în baza acordului petrolier titularul exploatează gaze naturale libere și condensat;
b) Prezentul act normativ, în forma elaborată şi supusă adoptării, rezolvă complet scopul menţionat la pct. 2 lit.a), respectiv aprobarea acordului de concesiune a activităţii de exploatare petrolieră prin hotărâre de Guvern şi intrarea în vigoare, conform procedurii.
3. Alte informaţii Încheierea acestui acord este benefică, deoarece, continuarea exploatării zăcământului comercial SĂLACEA la care S.C. PETROM S.A. a renunţat din motive economice, este posibilă prin preluarea acestuia de către o firmă mai mică, care va asigura continuarea exploatării acestui zăcământ cu cheltuieli de regie scăzute, dar capabilă să investească în procesul de reabilitare a exploatării.
".................
       
        Dupa cum spuneam,PETROM nu are "cu ce" ,dar "meseriasii"in exploatarea gazelor de sist au.Ia uitati aici 2 mostre de "barcuţe" .... ?!?
       Am incadrat si manifestul "nostru",al localnicilor din Comuna SINMARTIN ,ca sa se"vada"cit de "mici"sintem ...
Sa nu uitam insa ca ....BUTURUGA MICA RASTOARNA BUTURUGA MARE !!!!

Niciun comentariu: